Profesjonalne tłumaczenia techniczne z języka angielskiego – czy warto?

Profesjonalne tłumaczenia techniczne z języka angielskiego – czy warto?

Tłumaczenie techniczne – na czym polega?

Tłumaczenia techniczne angielski to nic innego jak teksty specjalistyczne, których weryfikacja odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym programie, który ułatwia pracę tłumaczom – wyróżnia nieznane mu elementy, dzięki czemu osoba pracująca nad tekstem ma szansę zbadać osobiście te części składowe. Tłumaczenia techniczne z języka angielskiego na polski, zanim zostaną puszczone w obieg, ulegają wielokrotnemu i wnikliwemu sprawdzeniu, aby mieć pewność, że przetłumaczone teksty nie zawierają błędów i są wysokiej jakości. Tego typu usługi wykonywane są tylko i wyłącznie w profesjonalnych biurach tłumaczeń angielsko-polskich. Są one gwarancją wysokiej jakości przekładów tekstów, jakiej nigdy nie uzyskamy, korzystając m.in. z translatorów, które słyną z pomyłek.

Tłumaczenia techniczne angielski to nic innego jak teksty specjalistyczne, których weryfikacja odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym programie, który ułatwia pracę tłumaczom – wyróżnia nieznane mu elementy, dzięki czemu osoba pracująca nad tekstem ma szansę zbadać osobiście te części składowe

W tłumaczeniach technicznych szczególnie ważne jest wyłapanie kontekstu w opracowywanym tekście, co zdecydowanie ułatwi tłumaczowi pracę w późniejszych etapach. Ponadto autor przekładu powinien zaznajomić się z tematyką tekstu, aby móc uniknąć pomyłek oraz błędów – bardzo często zgłębienie tematyki przydaje się podczas korekty (autor tekstu również może popełniać błędy, które powinien sprostować korektor). Kluczowe jest korzystanie z profesjonalnych słowników, co prowadzi do powstawania tłumaczeń technicznych bardzo wysokiej jakości dzięki stosowaniu bogatego słownictwa. Profesjonalne tłumaczenie teksów z jednego języka na inny jest niełatwą sztuką, ponieważ ważne jest, by zostało zachowane pierwotne znaczenie.

Proces realizacji tłumaczeń technicznych

Aby opracowany tekst charakteryzował się najwyższą jakością, etapy realizacji wyglądają następująco:

  • plik, na którym znajduje się przeznaczony do tłumaczenia tekst musi być odpowiednio przygotowany. Najczęściej tłumaczenia przeprowadzane są w formacie Word. Bywa, że potrzebna jest konwersacja pliku z innego formatu.
    Dokumenty tekstowe tłumaczone są w specjalnym narzędziu CAT, czyli Computer Aided Translation, a mówiąc prościej – jest to program obejmujący wszelkiego rodzaju narzędzia mające na celu usprawnienie pracy tłumacza.
  • nad opracowywanym tekstem powinno pracować kilkoro profesjonalnych pracowników zajmujących wymagane i poszczególne stanowiska, by praca nad tłumaczonym dokumentem przebiegała sprawnie, a gotowy tekst był nieskazitelny. Gotowy, przetłumaczony tekst powinien przejść przez ręce jednego z najważniejszych specjalistów – korektora, który ostatecznie sprawdzi i zatwierdzi tłumaczenie techniczne tekstu z języka angielskiego na polski.

W tłumaczeniach technicznych szczególnie ważne jest wyłapanie kontekstu w opracowywanym tekście, co zdecydowanie ułatwi tłumaczowi pracę w późniejszych etapach

Jak widać, tłumaczenia techniczne wymagają niemałego wysiłku od osób wykonujących tego rodzaju usługi, jednak dzięki ich pracy można otrzymać profesjonalnie wykonane przekłady tekstów, cechujące się wysoką jakością.

Tłumaczenia techniczne – zalety

  • usługi tłumaczeniowe wykonywane są przez profesjonalnych, zawodowych tłumaczy języka angielskiego najczęściej z wieloletnim doświadczeniem i po ukończeniu wymaganych studiów wyższych oraz szkoleń
  • weryfikacja merytoryczna powierzonych tłumaczom tekstów, co pozwala na uniknięcie błędów oraz pomyłek
  • weryfikacja przełożonego tekstu przez szereg specjalistów, co również pozwala na wykrycie niezauważonych we wcześniejszej fazie pracy błędów
  • wysoka jakość przetłumaczonego tekstu, nad którym pieczę trzymali wyłącznie specjaliści.

Profesjonalność tłumaczenia technicznego przekłada się na niezwykle ważne sprawy, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie a nawet życie, ponieważ za teksty specjalistyczne uważa się m.in. dokumentację medyczną, opisy farmaceutyczne jak i teksty z zakresu różnego rodzaju praw dotyczących infrastruktury.