Tłumaczenie techniczne angielski na czym polegają?

Tłumaczenie techniczne angielski na czym polegają?

Tłumaczenia tekstów technologicznych charakteryzują się właściwą dla siebie specyfiką. Są to przekłady trudne i wymagające ogromnej wiedzy i staranności, wiedzy w zakresie języka obcego oraz wiedzy technologicznej. Tłumaczenia techniczne angielski dotyczą dokumentów o charakterze specjalistycznym. Najczęściej język angielski jest używany jako język powszechny w technologii. Natomiast przekłady mogą być dokonywane, z powodzeniem, z każdego innego języka. Przykładami tekstów i dokumentów technologicznych są:

  • dokumenty patentowe
  • karty charakterystyk
  • instrukcje BHP
  • instrukcje maszyn i urządzeń
  • dokumenty dotyczące specyfikacji technicznych.

Tłumaczenia tekstów technologicznych charakteryzują się właściwą dla siebie specyfiką

Teksty techniczne wymagają wykwalifikowanego lingwisty

Dokumenty dotyczące kwestii technicznych charakteryzują się ścisłym i bardzo wyspecjalizowanym słownictwem, skrótami lub wyrażeniami, które stanowią bardzo hermetyczny język, dostępny dla specjalistów z danej dziedziny. Dodatkową trudność stanowi również dopasowanie sposobu tłumaczenia do istniejącego prawa, określającego przepisy danej branży technologicznej. Każdy dokument wymaga indywidualnego podejścia do jego translacji. Dlatego samo tłumaczenie nie jest wystarczające, translator zwraca uwagę również na miejsce pochodzenia tekstu i panujące tam akty prawne, regulujące umieszczone w tekście informacje.

Tłumaczenia specjalistycznych tekstów technologicznych dokonują specjaliści lingwiści, mający doświadczenie i wiedzę z zakresu inżynierii. Najczęściej są to dokumenty dotyczące branż, takich jak:

  • energetyka
  • przemysł
  • branża chemiczna
  • branża konstrukcyjna
  • budownictwo.

Dobór specjalisty do przełożenia tekstu jest kluczowy. Błędnie przetłumaczony tekst może doprowadzić do sytuacji groźnych i kosztownych. Błąd może doprowadzić do złego montażu sprzętu, nieprawidłowego działania systemów a to może narazić firmę na straty finansowe.

Czym kierować się przy wyborze biura tłumaczeń?

Dobór specjalisty do przełożenia tekstu jest kluczowy

Pierwszą weryfikacją jakości biura tłumaczeń może być cena usługi za przetłumaczenie tekstu. Należy unikać biur, oferujących zbyt niskie ceny, poniżej ceny rynkowej, za przekład. Świadczyć to może o braku doświadczenia i niedostatecznej jakości tłumaczenia.

Kolejną cechą jest poufność informacji zawartych w dokumencie. Informacje te mają często charakter innowacyjny bądź konkurencyjny na rynku, należą do tajemnicy handlowej firmy, dlatego należy je chronić przed rozprzestrzenianiem.

Najlepsza weryfikacja jakości biura tłumaczeń to sprawdzenie opinii dotychczasowych klientów oraz rozmowa z przedstawicielami biura, dotycząca szczegółów wykonania tłumaczenia.