Tłumaczenia artykułów naukowych – co trzeba o nich wiedzieć?

Tłumaczenia artykułów naukowych – co trzeba o nich wiedzieć?

Tłumaczenia naukowe to ciężka i skomplikowana praca. Od tłumacza wymaga się nie tylko perfekcyjnej znajomości tłumaczonego języka, ale również specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauki, której dotyczy artykuł.

Tłumaczenie artykułów naukowych – kto się tym zajmuje?

Tłumacze, którzy zajmują się przekładaniem artykułów naukowych, posiadają najwyższe, możliwe kwalifikacje. Są to ludzie po studiach wyższych, nie tylko językowych. Mają różne specjalizacje, a to pozwala przetłumaczyć każdy tekst, nawet z najbardziej wymagających i skomplikowanych dziedzin naukowych. Wykazać się muszą znajomością specjalistycznej terminologii oraz zaangażowaniem w pracę. Muszą to być ludzie, którzy chętnie będą zdobywać nowe informacje na tłumaczone tematy. Tylko wtedy ma się pewność, że tłumaczenia naukowych publikacji będą na wysokim poziomie.

Tłumaczenie artykułów naukowych – czego dotyczą?

Ten specyficzny rodzaj tłumaczeń dotyczy przede wszystkim różnego rodzaju dokumentów, artykułów naukowych, wyników badań, tekstów z konferencji naukowych, referatów, odczytów i sprawozdań i rozpraw. W biurze tłumaczeń przekłada się także na wymagany język różnego rodzaju prace, takich jak magisterskie, naukowe, doktorskie oraz teksty mniej sformalizowane, ale ściśle powiązane z nauką.

Większość przekładanych tekstów naukowych to teksty specjalistyczne, które dotyczą jednej dziedziny naukowej. W artykułach takich należy przestrzegać bezwzględnie stylu, w jakim został on napisany w wersji pierwotnej. Tłumaczenia mogą być zwykłe albo przysięgłe.

Tłumaczenia naukowe to ciężka i skomplikowana praca
A young blond girl in a white blouse is working in the office. photo with depth of field.

Zasady tłumaczenia tekstów naukowych

Każde tłumaczenie artykułów naukowych musi spełniać pewne wymogi. Najważniejszym jest to, że tłumaczony tekst powinien posiadać wartość merytoryczną. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy tłumaczeniem zajmuje się osoba kompetentna, która posiada specjalistyczną wiedzę.

Osoba pracująca jako tłumacz naukowy, powinna mieć również możliwość dotarcia do środowisk naukowych i tam móc skonsultować swoją wiedzę. Pozwala to pokonać różne problemy, które związane są ze szczegółami naukowymi zawartymi w opracowywanej naukowej publikacji. Należy także zachować właściwy styl tłumaczeń, który jest specyficznym stylem naukowym, albo mniej formalnym, powszechnym.

Tłumacząc publikacje naukowe należy w równym stopniu znać język polski jak i obcy, co pozwoli uniknąć błędów gramatycznych i ortograficznych.

Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków można mieć pewność, że tłumaczenie artykułów naukowych spełnia najwyższe standardy. Warto korzystać ze sprawdzonych biur tłumaczeń.