Kiedy korzystać z usług biura tłumaczeń z języka angielskiego?

Kiedy korzystać z usług biura tłumaczeń z języka angielskiego?

Korzystanie z usług biura tłumaczeń to popularna praktyka w dzisiejszych czasach. Często nawet znając język angielski musimy zgłosić się do profesjonalnego tłumacza, gdyż w niektórych przypadkach wymagany jest podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia mogą mieć charakter pisemny, jednak w wyjątkowych przypadkach wystarczające jest tłumaczenie ustne. Kiedy możemy potrzebować tłumaczenia języka angielskiego Poznań?

Jakie są rodzaje tłumaczeń?

Dokumentami, które wymagają tłumaczenia tłumacza przysięgłego są różnego rodzaju: zaświadczenia, akty, umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, odpisy które należy przedłożyć w sądzie, urzędzie lub w jednostce administracyjnym. W takich przypadkach tłumaczenie musi zostać uwierzytelnione przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Takie tłumaczenie przysięgłe może być następnie wykorzystywane w obrocie prawnym. Co ciekawe mogą mieć one formę ustną, jednak najczęściej są one pisemne.

Tłumaczenie konsekutywne polega na wysłuchaniu przez tłumacza pewnego fragmentu tekstu, a następnie przetłumaczenie go

Jeżeli potrzebujemy przetłumaczyć zwykły tekst, który nie wymaga odpowiednich pieczęci, możemy sami spróbować swoich sił lub zlecić wykonanie zlecenia profesjonaliście. Rodzaj takiego tłumaczenia to tzw. tłumaczenie zwykłe. Często warto ponieść koszty profesjonalnej usługi, w szczególności, gdy mamy do czynienia z typowo technicznym tekstem, który możemy źle zinterpretować. Tłumaczenia techniczne są często bardzo wymagające, ponieważ wymagają znajomości specyficznej leksyki oraz fachowego słownictwa. Poza kwestiami językowymi tłumacz często musi mieć specjalizację i ogromną wiedzę w konkretnej branży. Tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć przeróżnych dziedzin takich jak:

  • medycyna,
  • ekonomia,
  • prawo,
  • turystyka,
  • nauka,
  • informatyka,
  • marketing. 

Innym rodzajem tłumaczenia jest przekład literacki, a także przekład poezji. W tym rodzaju tłumaczenia dochodzą kolejne utrudnienia jakimi mogą być: kontekst kulturowy, czy względy artystyczne. Warto zaznaczyć, ze tłumaczenia tego rodzaju nie mają charakteru czysto informacyjnego czy komunikacyjnego, lecz charakter artystyczny i kulturalny.

Dokumentami, które wymagają tłumaczenia tłumacza przysięgłego są różnego rodzaju: zaświadczenia, akty, umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, odpisy które należy przedłożyć w sądzie, urzędzie lub w jednostce administracyjnym

Tłumaczenia pisemne a tłumaczenia ustne

Jakie są definicje i rodzaje tłumaczeń pisemnych i ustnych? Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste! Tłumaczenia pisemne to inaczej interpretacja znaczenia tekstu ze źródła i odtworzenie tego tekstu w języku docelowym (np. w języku angielskim) w pisemnej formie. Tłumaczenia pisemne mogą dotyczyć wszystkich rodzajów tłumaczenia i mogą dotyczyć każdej możliwej tematyki. W przypadku tłumaczeń ustnych mamy do czynienia z tekstem mówionym – najczęściej w czasie rzeczywistym. W takim przypadku tłumacz, poza dobrą znajomości języka oraz konkretnej specjalizacji, musi często wykazać się dużą elastycznością, refleksem, zasobem leksykalnym oraz odpornością na sytuacje stresowe. Tego rodzaju tłumaczenia mogą być wykorzystywane podczas konferencji prasowych, wywiadów, spotkań biznesowych, a także podczas oficjalnych wizyt urzędników państwowych. Co ciekawe tłumaczenia ustne można podzielić na dwa rodzaje: tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenia symultaniczne.

Tłumaczenie konsekutywne polega na wysłuchaniu przez tłumacza pewnego fragmentu tekstu, a następnie przetłumaczenie go. Często tekst jest dzielony, z taką sytuacją można spotkać się podczas wystąpienia, gdy mówca robi przerwę, podczas której tłumacz dokonuje translacji fragmentu wypowiedzianego tekstu. Tego rodzaju tłumaczenia powodują znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na komunikację. Natomiast tłumaczenie symultanicznie polega tym, że mówca i tłumacz mówią w tym samym momencie. Tego rodzaju tłumaczenia można najczęściej spotkać się czasie konferencji oraz spotkań międzynarodowych.